• Arcelor Mittal Case Study
    ArcelorMittal thay đổi toàn bộ hệ thống kiểm toán

Dịch vụ cung cấp

Quản lý kiểm
toán nội bộ

 

Là phần mềm quản lý kiểm toán hàng đầu thế giới, TeamMate đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành và thúc đẩy phát triển các bộ phận kiểm toàn thuộc mọi quy mô.

Quản lý biện
pháp kiểm soát

 

TeamMate+ Controls là phần mềm Quản lý biện pháp kiểm soát được mong đợi để giải quyết nhu cầu báo cáo tài chính của bạn.

Phân tích dữ liệu
kiểm toán nội bộ

 

Ngày nay, các kiểm toán viên luôn gặp khó khăn trong việc phải giảm thời gian kiểm tra, đồng thời gia tăng giá trị cho tổ chức và khách hàng của họ.

Dịch vụ
chuyên môn

 

Chúng tôi có đội ngũ các chuyên gia luôn sẵn lòng phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu triển khai của bạn để giúp tối đa hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư vào phần mềm quản lý kiểm toán của chúng tôi.